آب بندی و اصلاح بندکشی محوطه بیرونی پروژه میدانگاه شهرداری یافت آباد - شرکت آکوا رزین

آب بندی و اصلاح بندکشی محوطه بیرونی پروژه میدانگاه شهرداری یافت آباد

آب بندی و اصلاح بندکشی محوطه بیرونی پروژه میدانگاه شهرداری یافت آباد کارفرما شهرداری تهران موضوع آب بندی و اصلاح بندکشی محوطه بیرونی مواد مصرفی مایع آب بندی c1 و چسب بتن استحکامی ca12 و پودر مخصوص آب بندی mc2000

ادامه مطلب
بازسازی و آب بندی استخر کشت و صنعت نیما ( فیروز بهرام )

بازسازی و آب بندی استخر کشت و صنعت نیما ( فیروز بهرام )

بازسازی و آب بندی استخر کشت و صنعت نیما ( فیروز بهرام ) کارفرما مهندس قربانی موضوع بازسازی و آب بندی استخر مواد مصرفی مایع آب بندی c1 و چسب بتن استحکامی ca12 و پودر مخصوص آب بندی mc2000

ادامه مطلب