شرکت آکوارزین


شرکت آکوارزین پروژه های بسیاری را اجرا کرده است به طور مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: باشگاه پرورش اسب مهرشهر كرج – بانك كار آفرين تبريز- بيمارستان تخصصي عرفان نيايش 2 – مخزن آب شرب شهرستان كهك قم – مجتمع تجاري اداري مهستان شهرك غرب – استاديوم فوتبال شهر قدس – تالارعروسي شهريار – سازمان زيباسازي شهرداري تهران – مجموعه تفريحي دماوند – مجتمع مسكوني زعفرانيه – مجتمع تجاري اداري مالمون شهرك راه آهن – مجموعه ورزشي شهيد دستجردي بزرگراه نيايش – مجتمع مسكوني شهيد قلندري بزرگراه صدر – مجتمع مسكوني كامرانيه – مجتمع ورزشي اهواز – شركت نفت شهرستان محمود آباد و ......