روش های آب بندی و ایزولاسیون انواع استخر

آماده سازی و زیر سازی سازه استخر:
الف – استخر های بتنی : با توجه به جا ماندن لبه های قالب بتن بعد از بتن ریزی و برداشتن قالب ها بایستی ابتدا این لبه ها و برآمدگی ها کاملا تمیز و یک دست گردند ، همچنین در بعضی نقاط بتن احتمال کرم خوردگی و یا ترک های مویینه وجود دارد که بایستی با پودر mc2000 الیاف دار و چسب بتن CA12 و توریplc کاملا ترمیم گردند .
( چنانچه ترک های موجود بروی سازه بیشتر از 2 الی 3 میلیمتری می باشد روش کرپی گذاری و افزایش مقاومت سازه بایستی انجام گردد )
ب – استخرهای آجری و بلوک سیمانی : ابتدا سیمان کاری و نرمه کشی ( لیسه ) باید با پودر mc2000 الیاف دار و چسب بتن CA 12 انجام گردد .
نکته : چنانچه استخر ها از نظر سازه ضعیف و یا دارای نشست باشند موارد می باید به اطلاع کارفرما برسد و مسئولیت تکرار نشست و ترک های مویینه و ترک های عمقی بروی کف و دیوار به عهده ایشان خواهد بود ، بهتر است قبل از اجرا موارد اصلاح و سپس مراحل اجرای آب بندی انجام گیرد .
نکته : فاصله استاندارد زمانی برای خشک شدن مراحل بتن ریزی ، سیمانکاری و نرمه کشی باید رعایت گردد تا به اصطلاح سطح کار کاملاٌ خشک و پخته شود .
نکته : در صورت مشاهده موارد خاص حتما قبل از اجرا موارد را با کارشناس مطرح نمایید .
روش اول : استخرهایی که کاشی خواهند شد
الف – مایع آماده = آب 1 لیتر + چسب آب بندی C1 1 لیتر
ب – دوغ آب آماده = پودر mc2000 1 واحد + مایع آماده
ابتدا طبق دستور بالا دوغ آب آماده می نماییم ( توجه کنید دوغ آب نباید زیاد غلیظ یا رقیق باشد)
مرحله 1: مایع آماده را با قلم مو یا پیستوله یک مرتبه برروی سطح اجرا نمایید.
مرحله 2 : دوغ آب آماده را دو مرتبه یا سه مرتبه در صورت پر نشدن کامل بر روی سطح اجرا نمایید.
مرحله 3: مایع آماده را مجداداً یک مرتبه برروی سطح اجرا نمایید.
ج – استفاده در دوغ آب بندکشی
دوغ آب بندکشی = سیمان به مقدار لازم + 2 لیتر آب + 1 لیترC1 و یا CA 12
مرحله 1: دوغ آب بندکشی را طبق فرمول بالا آماده نموده و برروی بندها ، درزها، گوشه ها بریزید وتمام روزنه ها را با دوغ آب پر کنید.
مرحله 2: پودرسنگ الک شده را برروی سطح پاشیده وپس ازچند دقیقه با یک دستمال زبرتمام سطح راتمیزنمایید.
*دقت کنید بند کشی باید درفواصل کوتاه وپیوسته انجام شود.
روش دوم : استخر هایی که رنگ آمیزی خواهد شد
1 – آب بندی و ایزلاسیون استخر و رنگ آمیزی با رنگ های آکریلیک :
الف – مایع آماده = آب 1 لیتر + چسب آب بندی C1 1 لیتر
ب- دوغ آب آماده = پودر mc2000 1 واحد + مایع آماده
ابتدا طبق دستور بالا دوغ آب آماده را مخلوط می نماییم ( توجه کنید دوغ آب نباید زیاد غلیظ یا رقیق باشد)
مرحله 1: مایع آماده را با قلم مو یا پیستوله یک مرتبه برروی سطح اجرا نمایید.
مرحله 2: دوغ آب آماده را سه مرتبه بر روی سطح اجرا نمایید.
مرحله 3: ترکیب در رنگهای آکریلیک ) به جای آب یا تینرآکریلیک)
مایع آماده = آب 1 لیتر + C1 1 لیتر
ابتدا رنگ را بهم بزنید و مایع آماده را کم کم به رنگ اضافه نمایید تا رنگ به اندازه دلخواه رقیق شود و سپس استفاده نمایید.
( بروی کنج ها و ماهیچه ها استفاده از توری plc جهت افزایش مقاومت کششی در سطوح الزامیست )
تذکر: برای رنگ آمیزی با رنگ های آکریلیک بایستی از رنگ های موجود با کیفیت استفاده گردد .
2– آب بندی و ایزلاسیون استخر و رنگ آمیزی با پودر رنگ استخری mc2000:
چنانچه قصد رنگ آمیزی استخر را پودر رنگ استخری mc2000 را داشته باشید بایستی طبق مراحل زیر عمل نمایید :
الف – مایع آماده = آب 1 لیتر + چسب آب بندی C1 1 لیتر
ب- دوغ آب آماده = پودر رنگی mc2000 1 واحد + مایع آماده
ابتدا طبق دستور بالا دوغ آب آماده را مخلوط می نماییم
( توجه کنید دوغ آب نباید زیاد غلیظ یا رقیق باشد)
مرحله 1: مایع آماده را با قلم مویا پیستوله یک مرتبه برروی سطح اجرا نمایید.
مرحله 2: دوغ آب آماده را سه مرتبه بر روی سطح اجرا نمایید.
( بروی کنج ها و ماهیچه ها استفاده از توری plc جهت افزایش مقاومت کششی در سطوح الزامیست )
3- آب بندی و ایزلاسیون استخر و رنگ آمیزی پوشش رنگی انعطاف پذیر آکواتکس :
1- استخرهایی که احتمال ورود رطوبت منفی به سازه دارند :
الف – مایع آماده = آب 1لیتر + C1 1لیتر
ب- دوغ آب آماده = پودر mc2000 1 واحد + مایع آماده
ابتدا طبق دستور بالا دوغ آب آماده را مخلوط می نماییم ( توجه کنید دوغ آب نباید زیاد غلیظ یا رقیق باشد)
مرحله 1: مایع آماده را با قلم مویا پیستوله یک مرتبه برروی سطح اجرا نمایید.
مرحله 2: دوغ آب آماده را دو مرتبه بر روی سطح اجرا نمایید.
مرحله 3 : اجرای دو مرحله رنگ کشسان آکواتکس بروی سازه به فاصله خشک شدن دست قبلی
نکته : اجرای توری گذاری بروی نقاط حساس سازه و کنج ها ما بین اجرای مرحله اول آکواتکس و مرحله دوم الزامیست )
2- فقط در صورتی که مطمئن هستید به هیچ وجه رطوبت منفی از پشت سازه به درون استخر نفوذ
نمی کند :
می توانید مراحل 1 و 2 را اجرا نکنید .
نکته : سطح کار برای اجرای تمامی مراحل فوق الذکر شده باید کاملاٌ تمیز و خشک باشد
مقدار مصرف :
چسب آب بندی C1 هر یک لیتر 2 متر مربع پوشش دهی دارد .
پودر MC2000 سفید و رنگی هر یک کیلو یک متر مربع پوشش دهی
رنگ آکواتکس هر یک کیلو حدودا 1.5 متر مربع پوشش دهی