مایع آب بندی ساختمان C1


مایع آب بندی C1 ماده ای همه کاره در صنعت ایزولاسیون شناخته شده که دارای خاصیت آب بندی بسیار بالا وبا ظاهری شیری رنگ بوده که پس ازاستفاده درملات کاملاً بی رنگ می شود،این ماده برپایه رزین های آکریلیک با تکنولوژی نانوساخته شده که پس ازاجرا درعمق سازه نفوذ کرده و بافتی نفوذ ناپذیردر مقابل آب ورطوبت ایجاد مینماید وضمن فراهم آوردن امکان تنفسی سازه به راحتی فشارهای منفی ومثبت آب را تحمل مینماید،این ماده الاستیسیته بوده ودر کنار سخت و مقاوم بودن نرمی وانعطاف پذیری بالایی نیز دارد.

موارد قابل استفاده:


 1. آب بندی وایزولاسیون 100 % کلیه سطوح سیمانی ، گچی ، آجری و ..... درحال ساخت (جایگزین قیر گونی و ایزوگام)(استخر ، سونا ،جکوزی ،حمام، دستشویی،آب نما،مخازن آب آشامیدنی ، حوضچه های پرورش ماهی ،مخازن بتنی ،چاله آسانسور و غیره....)
 2. نرمه کشی و زیر سازی و مقاوم سازی مکانهای آب گیر ودر معرض نم و رطوبت(دیواره های استخر ، مخازن بتنی ودیوارهای جانبی ساختمان و ......... )
 3. استفاده در دوغ آب بندکشی جهت نصب و یا ترمیم(بند کشی کاشی و سرامیک ، بند کشی موزاییک ،بند کشی سنگ جهت آب بندی وافزایش چسبندگی ومقاوم شدن در برابر مواد شوینده )(حمام دستشویی استخر سونا جکوزی تراس وغیره....)
 4. ترکیب در رنگهای آکریلیک به جای آب(جهت افزایش پوشش دهی ، چسبندگی ، طول عمر رنگ)

مشخصات ویژه


 1. مقاومت دمایی 50- الی 300درجه سانتیگراد
 2. مقاوم در برابر مواد شوینده اسیدی وبازی
 3. چسبندگی بسیار بالا به سطوح
 4. مقاوم در برابر یخ زدگی
 5. سازگار با محیط زیست
 6. آب بندی 100%
 7. آنتی باکتریال
 8. آنتی UV

روش مصرف


  1:(آب بندی وایزولاسیون کلیه سطوح سیمانی درحال ساخت)جایگزین قیر گونی و ایزوگام( مایع آماده = آب 1لیتر + C1 1لیتر)
  2:دوغ آب آماده= سیمان 2واحد + پودر سنگ الک شده 1واحد + مایع آماده
  *ابتدا سیمان وپودرسنگ راطبق دستور بالا باهم مخلوط نماییدوسپس مایع آماده را کم کم به آنها اضافه کنید.تا دوغ آب آماده شود.توجه کنید دوغ آب نباید زیاد غلیظ یا رقیق باشد.
  مرحله 1: مایع آماده را با قلم مویا پیستوله 2مرتبه برروی سطح اجرا نمایید.
  مرحله 2:دوغ آب آماده را دو مرتبه بر روی سطح اجرا نمایید.
  مرحله 3:مایع آماده را مجداداً 2مرتبه برروی سطح اجرا نمایید.
  3:(نرمه کشی و زیر سازی مکانهای آب گیر ودر معرض نم و رطوبت )(مایع آماده = آب 2لیتر + C1 1لیتر)
  مرحله 1:مایع آماده راجایگزین آب نموده ودرملات نرمه کشی استفاده نمایید.
  مرحله2:(این مرحله جهت دیوارهای بارانگیر ساختمان انجام می شود)پس ازخشک شدن سطح مایع آماده را به نسبت 1+1با آب ترکیب نموده وبا قلم مو یا پیستوله برروی سطح اجرا نمایید
  4:(استفاده در دوغ آب بندکشی)(دوغ آب بندکشی = سیمان به مقدار لازم +2لیترآّب +1لیترC1
  مرحله 1:دوغ آب بندکشی را طبق فرمول بالا آماده نموده وبرروی بندها ،درزها،گوشه ها بریزید وتمام روزنه ها را با دوغ آب پر کنید.
  مرحله 2:پودرسنگ الک شده را برروی سطح پاشیده وپس ازچند دقیقه با یک دستمال زبرتمام سطح راتمیزنمایید.
  *دقت کنید بند کشی باید درفواصل کوتاه وپیوسته انجام شود.
  5:(ترکیب در رنگهای آکریلیک) به جای آب یا تینرآکریلیک (مایع آماده = آب 1لیتر + C1 1لیتر)
  مرحله 1:ابتدا رنگ را بهم بزنید ومایع آماده را کم کم به رنگ اضافه نمایید تارنگ به اندازه دلخواه رقیق شود وسپس استفاده نمایید.